Kontakt

Kontaktuppgifter:


Adress:

Ovansiljans Snöskoterklubb

Hansjonsgatan 14


792 75 Färnäs, Sweden


E-post:

info@ovansiljansssk.com

Bankuppgifter:

Plusgirkonto:   85 63 09-0